F7017806 f742 41da 9bd0 63a129ce0c3e

Tulevaisuuteen katsovaa energia- ja resurssitehokkuutta

Flowplus Oy on teollisuuden laitteiden kunnossapidon asiantuntijayritys, joka keskittyy erityisesti virtaustekniikkaan. Yrityksestä löytyy erityisosaamista pumppuihin, venttiileihin ja sähkömoottoreihin. Flowplus keskittyy erityisesti mahdollistamaan yrityksille energia-ja resurssitehokkaampaa toimintaa ksusti toteutetun ja modernin kunnossapidon avulla.

F

lowplus Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Piippo tietää, että ennakoivilla ja optimoivilla toimintatavoilla teollisuuden laitteistojen elinkaarta voidaan pidentää ja niiden toimintavarmuutta parantaa.

”Kaikki lähtee laitteiden kriittisyysasteen tunnistamisesta. Digitalisaation myötä seuranta ja analyysi ovat entistä helpompia lisäarvopalveluja toteuttaa. Jos ajatellaan esimerkiksi paperitehdasympäristöä, jossa on satoja pumppuja ja tuhansia venttiilejä, on kokonaisuuden hallinnointi vaativaa. Uusilla tekniikoilla se on kuitenkin mahdollista”, Piippo kertoo.

TEHOA JA SÄÄSTÖÄ

”Pelkästään pumppaamiseen käytetään Suomessa noin 500 miljoonan euron edestä sähköenergiaa vuosittain, suurin osa siitä teollisuuden parissa. Pumppuja optimoimalla voitaisiin säästää jopa 40 % tästä energiamäärästä. Nykyaikaisen, digitaalisen analyysin avulla tämä on kustannustehokkaasti mahdollista”, Piippo mainitsee.

Myös resurssien säästössä digitaalisuudella on suuri rooli.

”Vaihtolaitepalvelut ovat tästä hyvä esimerkki. Enää yritysten ei tarvitse varastoida itse tarvitsemiaan laitteistoja. Digitaalisten palvelujen avulla fyysisesti kaukana olevat resurssit saadaan lähelle. On myös huomattavasti resurssitehokkaampaa korjata suomalaisten voimin Suomessa uuden veroiseksi vanhoja laitteistoja kuin hankkia aina uusia”, Piippo korostaa.

OIKEA TAHTOTILA OLEMASSA

Moni yritys on jo ulkoistanut kunnossapitopalvelunsa keskittyäkseen ydintoimintaansa. Tämä on selvästi kasvava trendi.

”Yritykset arvostavat päteviä, läheltä löytyviä huoltopalveluja.”

”Yrityksillä on jo kova tahtotila olla paitsi kustannustehokkaita myös vihreitä. Lisäksi Suomesta löytyy valtavasti osaamista uudenlaisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Elämme tämän asian suhteen todella hienoja aikoja”, Piippo hehkuttaa.

www.flowplus.fi