1549df04 8873 4dc8 baa6 9a76d6a7f729

Teknisessä eristyksessä suuri energiansäästöpotentiaali

Teollisuus käyttää jopa 27 prosenttia kaikesta Euroopan energiasta. Panostamalla tekniseen eristämiseen voidaan energiankulutusta vähentää jopa neljä prosenttia kustannustehokkaasti.

Y

llä oleva säästöpotentiaali selvisi Euroopan eristämisalan säätiön (EiiF) Ecofys-tutkimuslaitokselta tilaamasta tutkimuksesta. Teknisellä eristämisellä parannetaan teollisuuslaitosten turvallisuutta, vakioidaan olosuhteita ja estetään lämpö- häviöitä eli vähennetään energiankulutusta, mikä säästää niin rahaa kuin ympäristöäkin. Edellä esitetty neljän prosentin säästöpotentiaali vastaa viidentoista 500 megawatin hiilivoimalan tuotantomäärää. EiiF on kehittänyt teknisen eristyksen alalle syvällisen TIPCHECK-koulutuksen.

”TIPCHECK on korkein oppimäärä siitä, miten teknisen eristämisen tasoa tarkastetaan laitoksessa ja etsitään kohteita, joista voidaan teknisellä eristämisellä säästää il- man haittaa turvallisuudelle ja toiminnallisuudelle”, TIPCHECK-koulutettu Parocin Segment Manager Antti Laine valottaa.

Parocilla on eniten TIPCHECK-sertioituja teknisen eristämisen ammattilaisia Suomessa toimivista yrityksistä. Laineen mukaan hän näkee heti laitoksessa kuin laitoksessa kehittämistä eristeiden suhteen. ”Kehityskohteet voivat olla pieniä, laippojen tai venttiilien eristyksiä, jotka ovat operoinnin seurauksena poistettu ja jääneet uusimatta. Näitä kun kertyy kymmeniä tai jopa satoja yhteen laitokseen, ei puhuta enää pienistä säästöistä.”

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN SUURIMMASSA INVESTOINNISSA PÄÄERISTETOIMITTAJANA

Paroc on elokuussa avatun Äänekosken maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan pääeristetoimittaja. Paroc toimitti valtaosan projektin kolmen eristeurakoitsijan Kymppi Groupin, PEPT Oy:n sekä KSPT-Insulation Oy:n käyttämistä eristeistä.

”He valitsivat meidät, koska pystyimme vastaamaan vaativan ja valtavan urakan spesi oituihin vaatimuksiin. Urakoitsijat luottavat palvelulupaukseemme, jonka jou- dumme toki lunastamaan jokaisella kerralla uudestaan.”

Paroc pystyy valikoimallaan ja palvelullaan vastaamaan kysyntään, mikä on johtanut markkinajohtajan asemaan alalla.

”Kotimaisuus on suuri vahvuutemme: Tunnemme eristeisiin liittyvät paikalliset määräykset ja vaatimukset erinomaisesti sekä pystymme nopeasti ja laadukkaasti toimittamaan teollisuuden tarvitsemia eristeitä kohteeseen kuin kohteeseen”, Laine summaa.

www.paroc.fi