960e4893 3909 4bea 8e44 9e35e9518f41

Sandvik-henki vie läpi harmaan kiven

Kaivokset ympäri maailmaa hyötyvät innovaatioista, jotka syntyvät Sandvik Mining and Rock Technologyn tutkimuksen ja tuotekehityksen yhteisvoimin.

S

andvik Group suunnittelee ja valmistaa maanalaisia lastaus- ja kuljetuskoneita Turussa ja porauslaitteita Tampereella, jossa sijaitsevat myös teknologiakehitys ja testikaivos. Kaivosasiakkaat ovat pitkälti yhteisiä, vaikka käyttävät eri sovelluksia.

”Katsomme uutta teknologiaa kolmenviiden vuoden päähän. Ennen kuin sitä sovelletaan tuotteisiin, tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja eri tuotealueiden sovellusosaamista. Meillä on vahva Sandvik-henki ja selkeä tavoite olla alan ykkönen”, sanoo tutkimusja teknologiajohtaja Jani Vilenius.

AKKUKONEET TULEVAT KAIVOKSIIN

Tuoreimpia yhteistyön tuloksia esiteltiin syyskuussa maailman suurimmilla kaivosalan messuilla MINExpossa Las Vegasissa. Sandvik toi markkinoille muun muassa uuden poralaitteen ja lastauskoneen sähköisellä voimansiirrolla ja akuilla. Niiden avulla kaivokset pääsevät eroon saastuttavista dieselpäästöistä ja pystyvät pienentämään ilmanvaihtoa, jonka energiankulutus vie noin 60 prosenttia kaivoksen kustannuksista. Polttoainettakaan ei tarvitse enää kuljettaa kilometrien syvyyksiin.

”Maailmassa on jo kaivoksia, jotka suunnittelevat siirtyvänsä kokonaan sähköisiin laitteisiin. Suurin kysyntä on tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa”, toteaa maanalaisten porauslaitteiden tuotekehitysjohtaja Elina Pyykkö.

Akkuteknologian avulla pystytään myös optimoimaan poraustehoa, sillä akku toimii energiavarastona ja tasaa kaivoksen sähköverkkoa. Akku latautuu sähköverkosta porauksen aikana.

”Sandvikin maanalaisen lastauskoneen akut pikaladataan kaivoksen sähköverkkoon liitetyn latausaseman kautta. Akkuja ei tarvitse vaihtaa, kuten muiden valmistajien laitteissa”, kertoo maanalaisten lastausja kuljetuskoneiden tuotekehitysjohtaja Jari Söderlund.

3D-SKANNAUSTA JA REAALIAIKAISTA TIETOA

Uutta on myös poralaitteeseen integroitu 3D-skannausjärjestelmä. Se kerää kaivosympäristöstä jatkuvatoimisesti tietoa, jota hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa sekä laitteen optimoinnissa.

”Nykyisin tunnelin laatua ja kaivosmallia päivitetään takymetrillä, ja kaivosmittaajan pitää mennä kaivokseen tekemään skannaukset. Sandvikin 3D-skannaus vähentää huomattavasti tätä tarvetta ja antaa lähes reaaliaikaisesti tietoa siitä, mitä kaivoksessa tapahtuu. Digitalisaatio lisää tehokkuutta ja tuottavuutta”, Vilenius lisää.

Uudenlaisella optimoidulla ja älykkäällä hydrauliikkaratkaisulla on pystytty puolittamaan hydrauliletkujen määrä maanalaisen poralaitteen puomissa. Jatkossa niitä vähennetään vielä lisää.

Entä miltä tuotekehityksen tulevaisuus näyttää?

”Digitaalisuus, sensoriteknologia ja automaatio tulevat lisääntymään. Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet, että automaation hyödyntäminen kaivoksissa kasvaa merkittävästi”, kaikki toteavat yhdessä.

www.sandvik.com