Cad5d87d 9312 48fb b4fa 3270dd50e6bd

Kemira Operon hoitaa kuntien ja teollisuuden vedenkäsittelyn - Halutessa vaikka kokonaan

Kemira Operon tarjoaa monipuolisia palveluja raakaveden ja jätevesien käsittelyyn. Tarvittaessa koko toiminnon voi uskoa Operonin haltuun, yhdessä sovittujen tavoitteiden ohjaamana.

K

emiralla on vahva vesikemian ja vedenkäsittelyn osaaminen. Kuntien ja teollisuuden keskeiset vedenkäsittelyprosessit ja niiden tehostaminen, veden laadun ylläpitäminen ja ympäristövaatimusten täyttäminen ovat kaikki alueita, joissa Kemira pystyy tarjoamaan alan huippuosaamista ja vuosikymmenten tuomaa tietotaitoa. Siksi monet asiakkaat päätyvätkin ostamaan Kemira Operonilta palveluna vesilaitoksen operointiin liittyviä osia – tai koko laitoksen johtamisen.

Operonin toimitusjohtaja Pekka Koskisen mukaan Kemiralla on kokemusta useilta eri teollisuudenaloilta. ”Kaikissa prosesseissa on omat erityispiirteensä, oli kyse sitten esimerkiksi yhdyskuntajätteestä, elintarvike-, metallitai paperiteollisuudesta. Tällaisessa kumppanuusmallissa molemminpuolinen luottamus ja hyvä kommunikaatiokyky ovat ensiarvoisen tärkeitä. Luottamus syntyy siitä, kun yhdessä sovitut selvät tavoitteet lunastetaan ja lopputuloksena saavutetaan selkeitä hyötyjä tehokkuudessa, kustannuksissa ja asiakastyytyväisyydessä.”

HAAPAVEDELLÄ JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖ SUJUU SAUMATTOMASTI

Operon hoitaa Haapavedellä sekä kaupungin että paikkakunnalla toimivan ison elintarvikeyrityksen jätevesien puhdistuksen. Yhteistyötä hoitamaan on perustettu Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy, jonka hallituksessa asiakkailla on edustajansa. ”Me tarjoamme kokonaispalveluna puhdistamon operoinnin ja prosessin tuloksena syntyvän lietteen jatkokäsittelyn”,PekkaKoskinenkertoo.Kemiran asiantuntijoista löytyy tarvittaessa erityistilanteisiinkin aina kokenut osaaja.

Yhteistyöllä on myös toteutettu hiljattain valmistunut jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus. ”Olimme mukana asiantuntijana suunnittelun alkumetreiltä ja huolehdimme projektin etenemisestä”, Pekka kertoo.

www.kemira.com